บริการรับวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร

SEG ผู้นำด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไอที เราคอยให้คำปรึกษาและแนะนำการวางระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับขนาดองค์กรและประเภทธุรกิจของคุณ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลทางด้านธุรกิจที่สำคัญสำหรับลูกค้า ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่.

 

 

IT Infrastructureบริการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

 • ออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค
 • ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์
 • เดินระบบสาย

Network Solutionsบริการทางด้านระบบเน็ตเวิร์ค

 • ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่
 • ให้บริการปรับปรุง, ประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเน็ตเวิร์คเดิมของลูกค้า
 • ให้บริการติดตั้งระบบ LAN, WAN, VPN , Firewall ,Voice Over IP
 • วางระบบ Load Balancing and Redundancy

Server Solutionsบริการทางด้านระบบเซิร์ฟเวอร์

ติดตั้ง Server ด้วย Windows Server 2003,2008

 • ระบบ Domain Controller
 • ระบบ Web Server ( IIS )
 • ระบบ FTP Server
 • ระบบ Files Server
 • ระบบ Mail Server ( Exchange Server )
 • ระบบ Firewall and Proxy Server ( ISA Server )
 • ระบบ DNS Server
 • ระบบ DHCP Server
 • ระบบ Internet gateway server
 • Cloud เซิร์ฟเวอร์

Security & Firewall บริการทางด้านระบบความปลอดภัย

 • ติดตั้งระบบ Firewall (Fortigate, Juniper, CA ARCserve D2D)
 • ระบบป้องกัน Antispam, Antivirus, Antispyware
 • บริการจำกัดไวรัส

Mail Solutions บริการทางด้านอีเมล์

 • ติดตั้ง Mail server
 • Mail server migration
 • Email Backup, Synchronization

Storage and backupบริการทางด้านระบบสำรองข้อมูล

 • ระบบ SAN / NAS
 • ระบบ Data synchronization
 • ระบบสำรองข้อมูลเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ (disk, tape, cloud)