เกี่ยวกับ SEG

บริษัท เอสอีจี ไอที เซอร์วิส  จำกัด  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีและโซลูชั่นโดยเริ่มแรกของธุรกิจนั้นทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย Softwareจากทางประเทศอังกฤษที่เรียกว่า SAGE ACCPAC ERP และ SageCRM แต่จากความแตกต่างของแต่ละบริษัทในการทำธุรกิจทำให้ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายดังนั้นทาง SEGจึงได้เพิ่ม บริการดูแลระบบคอมพิเตอร์ (IT Outsource)เพื่อครอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้าน IT Supportไม่ว่ปัญหาของคุณจะหนักหนามาแค่ไหนทีมงานของเราี่จะค่อยช่วยเหลือให้คำปรึกษาพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของท่าน และเรามุ่งเน้นนโบายคุณภาพ แก้ไขปัญหารวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา


บริการของเรา