บริการดูแลระบบคอมพิเตอร์รายเดือน (IT Outsource Service)

หากบริษัทของคุณกำลังมองหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาทางด้านไอทีSEG จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ครอบคลุมในทุกด้าน ( IT Outsource) ตั้งแต่การวางระบบไอทีภายในองกรณ์(IT Infrastructure Setup), วางระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server Setup), วางระบบรักษาความปลอดภัยและสำรองข้อมูล ( Security System & Backup Data) รวมถึงการทำ Preventive Maintanance อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังคอยแนะนำให้คำปรึกษา (IT Solution) ด้วยประสบการณ์ในการวางระบบและดุแลจัดการงานทางด้านระบบไอทีมากกว่า 10 ปี ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการอย่างมืออาชีพและสามารถใช้ระบบไอทีได้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรของท่าน

 

it outsource

 

บริการของเรา

  • ดูแลระบบเครือข่าย Network Maintenance
  • ดูแลจัดการและสำรองข้อมูลตใน Server ตามนโยบายของบริษัทลูกค้า
  • ดูแลแก้ปัญหาการใช้งานเครื่อง Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
  • ดูแลและแก้ไขพร้อมติดตั้ง Standard Program เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
  • จัดทำระบบ Anti Virus System ในระบบเครือข่าย ฯ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์
  • ให้คำปรึษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิดIT Solution
  • Update Technology ใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ Helpdesk Support จำออฟฟิตคุณจึงมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว
  • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับ Onsite Support เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพด้วยเจ้าหน้าที่ไอทีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม